Поддръжката на програмата е безплатна и влиза в месечната такса.

Те са безплатни.